ผลการแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง” ครั้งที่ 1/2563

สรุปผลการแข่งขัน ทุบดั้ง ครั้งที่ 1/2563

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1/2563 จัดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา ณ อาคาร CP Tower ชั้น 11 ห้อง 1111A-C โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นร่วม 52 คน

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันในรุ่น 1-3 ดั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ ประเภท 1 ดั้งมีผู้แข่งขัน 32 คน, ประเภท 2 ดั้ง มี 12 คน และประเภท 3 ดั้ง มี 8 คน ผู้ชนะ 20% ของแต่ละรุ่น แล้วจะได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง

 

 

นอกจากนั้นยังมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะดังนี้

ระดับ ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
3ดั้ง 5,000 4,000 3,000
2ดั้ง 4,000 3,000 2,000
1ดั้ง 3,000 2,000 1,000

 

ผู้ได้รับรางวัล

ระดับฝีมือ 3 ดั้ง

  1. ชนะเลิศ ได้แก่ พิชานนท์  ทรงวัฒนกำจร
  2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อนุสรณ์  ยวนกลาง
  3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณิต  คำหงษา

ระดับฝีมือ 2 ดั้ง

  1. ชนะเลิศ ได้แก่ พงศ์ธร  เกษะประดิษฐ์
  2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วีรินทร์  ตันพิสุทธิ์
  3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กัมปนาท  สุนทรธรรม

ระดับฝีมือ 1 ดั้ง

  1. ชนะเลิศ ได้แก่ เจตน์  กรีน
  2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สรวิทย์  เลิศวิไล
  3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณัชญ์  ประทีปวรกุล
http://luxurywatchesworldwide.com/cfnm-fitness-model/wife-watched-sex-starved-marriage-ted-talk-latina-milf-double-fuck/