ผลการแข่งขันหมากล้อมชิงแชมป์ มิกุ คัพ 2017 (MIKU GO CUP CHAMPIONSHIP 2017)

ผลการแข่งขันวันที่ 2 รอบชิงแชมป์กลุ่ม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การแข่งขันหมากล้อมชิงแชมป์ มิกุ คัพ 2017 (MIKU GO CUP CHAMPIONSHIP 2017) วันที่ 2 ซึ่งรอบนี้ผู้ที่ได้อันดับ 1-4 ของแต่ละกลุ่ม ต้องมาแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มนั้นๆ เพื่อคัดตัวแทนของแต่ละกลุ่มไปแข่งขันรอบสุดท้าย ผู้ที่ได้อับดับที่หนึ่ง จะได้เข้ารอบและได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลของแต่ละกลุ่ม ส่วนอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 4,500 บาท ส่วนอันดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และอันดับที่ 4 จะได้รับรางวัล 1,500 บาท ในกรณีเกิดผลงูกินหาง ให้เอาผลการแข่งขันของวันที่ 1 ตัดสิน

 

 

ด้าน มิสเตอร์ หวาง คัง ผิง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของบริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด ต้องขอบคุณสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และซีพี ออลล์ ที่ได้สนับสนุนให้จัดงานแข่งกีฬาหมากล้อมชิงแชมป์ มิกุ คัพ เป็นปีที่ 2 โดยบริษัทฯมีเป้าหมายเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาสติปัญญาและฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์ของกีฬาหมากล้อมให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป

สำหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยแชมป์มิกุ คัพ 2017 และเงินรางวัลจำนวนมูลค่า 49,999 บาท รางวัลรองชนะเลิศได้รับเงินรางวัลมูลค่า 39,999 บาท และแชมป์ในแต่ละกลุ่มจะได้รับถ้วยแชมป์กลุ่มและเงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท นอกจากนั้นยังมีการมอบและรางวัลอื่นๆรวมกว่า 30 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท

สุดท้ายบริษัทฯ หวังว่าการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมิกุ คัพ 2017 ในปีนี้ จะช่วยยกระดับความสามารถของนักกีฬาไทยและส่งเสริมให้เยาวชนสนใจกีฬาหมากล้อมมากยิ่งขึ้น” มิสเตอร์ หวาง คัง ผิง กล่าวทิ้งท้าย

 

ผลการแข่งขัน

อาทิตย์  24/09/17 (แข่งขันวันที่สอง) ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

Barley  กลุ่ม Open 
ลำดับ
1 ธนพล เตียวัฒนานนท์
2 Qifei
3 กมล สันติพจนา
4 ธนวัต เตชะถาวร
Black Glutinous  กลุ่มต่างจังหวัด 
ลำดับ
1 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
2 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
3 นธีทร บลอมฟีลด์
4 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร
Coconut  กลุ่มผู้หญิง 
ลำดับ
1 ภิญญาดา ศรอารา
2 อรุณกร ประทุมวัน
3 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว
4 วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์
Green Bean  กลุ่มเยาวชนอายุ 8-12 ปี 
ลำดับ
1 พงศกานต์ ศรอารา
2 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี
3 วรท ตัณพิสุทธิ์
4 ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
Red Bean  กลุ่มเยาวชนอายุ 13-17 ปี 
ลำดับ
1 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
2 สุวิจักขณ์ บางม่วง
3 สิริเทพ เฉิน
4 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์
Corn  กลุ่มเยาวชนอายุ 18-22 ปี 
ลำดับ
1 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
2 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
3 นราวิชญ์ พศ์กิจวรสิน
4 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล
Peanut  กลุ่มบริษัท 
ลำดับ
1 ดุษฎี นราวีรวุฒิ
2 Yang Pei Shen
3 ธนกร วราสินธุ์
Lotus seed  กลุ่มตัวแทนสถาบันหมากล้อม 
ลำดับ
1 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
2 ฤทธิ เบญจฤทธิ์
3 ลภณ จิรโศภิน
4 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม