ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่ผสม

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย  นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา และ น.ส. มัชฌิมา ขวัญใจ

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย  นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน และ น.ส. พิชชาภา นิ่งกลาง

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร

ประกอบด้วย   นายธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล และ น.ส. วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบด้วย  นายกฤษณ์ พึ่งพันธุ์ และ น.ส. ธัญญาวดี เมืองไชย