ผลการคัดตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน The 40th World Amateur Go Championship 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้คัดตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 40th World Amateur Go Championship 2019 เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ 19 – 20 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคารสีลมปาร์ควิว ที่ผ่านมา

 

วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (ซ้าย)

ผลการแข่งขันได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 6 ดั้ง ได้เป็นคัดตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The 40th World Amateur Go Championship 2019 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 7 มิถุนายน 2562 ณ เมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น (Matsue, Shimane prefecture in Japan)