ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม Harbor Go Junior Championship 2019 

ขอเชิญนักหมากล้อมระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Harbor Go Junior Championship 2019 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น B ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา

 

กติกาเข้าร่วมการแข่งขัน

⦁ ผู้แข่งขันต้องเกิดหลังหรือเกิดใน พ.ศ. 2544
⦁ ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS System จำนวนรอบขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
⦁ แต้มต่อของหมากขาวตามประเภทต่อไปนี้
⦁ กระดาน 9*9 หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
⦁ กระดาน 19*19 หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้ม
⦁ เกณฑ์การตัดสิน
⦁ ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
⦁ เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กำหนด ผู้ที่มีลำดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
⦁ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
⦁ การนับคะแนนต้องให้กรรมการนับเท่านั้น
⦁ การวางเม็ดหมากแล้วปล่อยมือจากเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด
⦁ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าบริเวณสนามแข่งขัน
⦁ ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในรายการที่เปิดรับสมัครทั่วไป(GO Open)หรือสมาคมร่วมจัดการแข่งขันแล้ว ต้องลงในรุ่นที่สูงขึ้นไปเท่านั้น ยกเว้นรุ่น ไฮคิวที่ได้รางวัลไม่เกิน 1 ปี

การแข่งขันแบ่งเป็น 9 ประเภท

⦁ ประเภท Low Dan (ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง) แข่งขัน 4 รอบ
⦁ ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
⦁ ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
⦁ ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) แข่งขัน 4 รอบ
⦁ ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
⦁ ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
⦁ ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) แข่งขัน 4-5 รอบ (2 สาย)
⦁ ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
⦁ ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
⦁ ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) แข่งขัน 4-5 รอบ (2 สาย)
⦁ ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
⦁ ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
⦁ ประเภท Pre-Low Kyu ระดับ ประถม (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) แข่งขัน 4-5 รอบ (2 สาย)
⦁ ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
⦁ ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
⦁ ประเภท Pre-Low Kyu ระดับ มัธยม (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) แข่งขัน 4-5 รอบ (2 สาย)
⦁ ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
⦁ ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
⦁ ประเภท Friendship ระดับ มัธยม แข่งขัน 5-6 รอบ (2 สาย)
⦁ ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
⦁ ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
⦁ ประเภท Friendship ระดับ ประถม แข่งขัน 5-6 รอบ (3 สาย)
⦁ ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
⦁ ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
⦁ ประเภท Friendship ระดับ อนุบาล แข่งขัน 5 รอบ
⦁ ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
⦁ ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

วิธีการสมัครแข่งขันหมากล้อม

⦁ เช็คจำนวนผู้เข้าแข่งขันเต็มหรือไม่ โดยโทรสอบถาม 095 9934959 หรือ Line เบอร์เดียวกัน
⦁ โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน ศรีราชา ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 526-2-28585-7 ชื่อบัญชี นายจิตตบุณ มูลอ้อม
⦁ ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line (กรุณาแจ้งรายการที่โอนด้วยของการสอบวัดระดับหรือการแข่งขัน)
⦁ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
⦁ อัตราค่าสมัครแข่งขันหมากล้อม
⦁ ประเภท DAN 400 บาท/คน
⦁ ประเภท High Kyu 300 บาท/คน
⦁ ประเภท Low Kyu 300 บาท/คน
⦁ ประเภท Pre-Low Kyu 300 บาท/คน
⦁ ประเภท Friendship 200 บาท/คน

รางวัลการแข่งขัน

⦁ ประเภท LOW DAN
⦁ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 3,000 บาท
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 2,000 บาท
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 1,000 บาท
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เหรียญรางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

⦁ ประเภท One DAN
⦁ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 2,000 บาท
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 1,000 บาท
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 1,000 บาท
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เหรียญรางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

⦁ ประเภท High Kyu
⦁ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 1,000 บาท
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 500 บาท
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 500 บาท
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เหรียญรางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

⦁ ประเภท Low Kyu
⦁ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เหรียญรางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

⦁ ประเภท Pre-Low Kyu ระดับ ประถม
⦁ รางวัลชนะเลิศ เหรียญรางวัล เหรียญทองจำนวน 1 เหรียญ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญรางวัล เหรียญเงินจำนวน 1 เหรียญ
⦁ างวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-4 เหรียญรางวัล เหรียญทองแดงจำนวน 3 เหรียญ

⦁ ประเภท Pre-Low Kyu ระดับ มัธยม
⦁ รางวัลชนะเลิศ เหรียญรางวัล เหรียญทองจำนวน 1 เหรียญ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญรางวัล เหรียญเงินจำนวน 1 เหรียญ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-4 เหรียญรางวัล เหรียญทองแดงจำนวน 3 เหรียญ

⦁ ประเภท Friendship ระดับ มัธยม
⦁ รางวัลชนะเลิศ เหรียญรางวัล เหรียญทองจำนวน 1 เหรียญ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญรางวัล เหรียญเงินจำนวน 1 เหรียญ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-4 เหรียญรางวัล เหรียญทองแดงจำนวน 3 เหรียญ

⦁ ประเภท Friendship ระดับ ประถม
⦁ รางวัลชนะเลิศ เหรียญรางวัล เหรียญทองจำนวน 1 เหรียญ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญรางวัล เหรียญเงินจำนวน 1 เหรียญ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-4 เหรียญรางวัล เหรียญทองแดงจำนวน 3 เหรียญ

⦁ ประเภท Friendship ระดับ อนุบาล
⦁ รางวัลชนะเลิศ เหรียญรางวัล เหรียญทองจำนวน 1 เหรียญ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญรางวัล เหรียญเงินจำนวน 1 เหรียญ
⦁ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-4 เหรียญรางวัล เหรียญทองแดงจำนวน 3 เหรียญ

ผู้แข่งขันได้อันดับที่ 1-5 จะได้รับใบประกาศนียบัตรของการแข่งขัน

ไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก…