Tag Archives: harbor

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม Harbor Go Junior Championship 2019 

ขอเชิญนักหมากล้อมระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Harbor Go Junior Championship 2019 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น B ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 9 ประเภท มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 300 คน  การแข่งขัน Harbor GO Eastern Championship 2018 จัดขึ้นเพื่อ ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีทักษะและประสบการณ์การเล่นกีฬาหมากล้อมให้มากขึ้นและ ให้รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ประกาศผล GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม Harbor Junior Championship 2018

ประกาศผล GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม Harbor Junior Championship 2018

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

28 พฤษภาคม 2561 :ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดงานการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2018  เป็นการแข่งขันหมากล้อมในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ณ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 8 ประเภท 1.ดั้ง 2.ไฮคิว 3.โลว์คิวมัธยม 4.โลว์คิวประถม 5.พรีโลว์คิวมัธยม 6.พรีโลว์คิวประถม 7.เฟรนชิปมัธยม 8.เฟรนชิปประถม

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดงานการแข่งขันหมากล้อม HARBOR GO EAXTERN CHAMPIONSHIP 2017 ประเภทบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 6 ประเภท 1.ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) 2.ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) 3.ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) 4.ประเภท Pre-Low Kyu  (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) 5.ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน) 6.ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)

ผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017 ที่ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.ดั้ง 2.High Kyu 3.Low Kyu 4.Pre Low Kyu 5.Friendship ระดับมัธยม 6.Friendship ระดับประถม