ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

กรมพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 การแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 ขยายเวลาการสมัครจากเดิม 31 กรกฎาคม 2561 เป็น 8 สิงหาคม 2561

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 รุ่น คือ
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี
และแบ่งประเภทดังนี้
ประเภททีม
1. ประเภททีมชาย
2. ทีมหญิง
3. ทีมผสม 3 คน
ประเภทบุคคล
1.  บุคคลชาย
2.  บุคคลหญิง
ประเภทดั้ง
1.  Low Dan ( 1 – 3 ดั้ง )
2.  High Dan ( 4 ดั้งขึ้นไป )

หมายเหตุ ลงสมัครได้คนละ 1 รายการเท่านั้น

สามารถสมัครการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ของ กรมพลศึกษา คลิก!!

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการแข่งขันหมากล้อมส่วนกลาง 2561

ประกาศหมากล้อมส่วนกลาง 2561

หนังสือขอส่งนักกีฬา(สกฬ.1)

ใบสมัครของนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาหมากล้อ( สกฬ.2 )

***ใบส่งรายชื่อนักกีฬา(สกฬ.3)

***แผนผังรูปนักกีฬา(สกฬ.4)

หนังสือขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการแข่งขันประกอบด้วย

***ใบส่งรายชื่อนักกีฬา(สกฬ.3)

***แผนผังรูปนักกีฬา(สกฬ.4)

*** สำเนาบัตรประชาชนของนักกีฬา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
(กรมพลศึกษา) ส.ต.ท.หญิงชุติกาญจน์  086-402-5308
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 02-071-2910 (ออฟฟิศ)
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 089-6955365 (คุณธนกร)