ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันประเภทคู่ชาย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  ( เดอะซันเกมส์ ) เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต มีมหาลัยเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 30 สถาบัน และมีนักกีฬาร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน 

 

ภาพรวมการแข่งขันประเภทคู่ชาย ตัวเต็งคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยนักกีฬาทั้งคู่มีฝีมือระดับ 5 ดั้งเพชร และมีดีกรีเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด เจียงฮายเกมส์ และทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนระดับอนุบาลจนถึงปัจจุบัน เรื่องการอ่านเกมส์และความรู้ใจกัน เรียกว่าแค่มองหมากที่เดินก็รู้แล้วอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่

 

ผลการแข่งขันประเภทคู่ชาย

เหรียญทอง: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ประกอบด้วย นายตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์ และนายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์

เหรียญเงิน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายชาญสิทธิ์  อภินันท์วงศ์ และนายพลวุฒิ  ทรงสุข

เหรียญทองแดง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประกอบด้วย นายรณน  โชติกมลพงศ์ และนายธนโชติ  คำเพ็ชรดี,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย นายเปรม  เทียวมงคล และนายรัชพงศ์  เฉลิมกิจวณิชย์