รับสมัครแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สรรพสินค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน)  จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ การเเข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครการแข่งขันตั้งแต่ วันนี้ – วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.

สมัครแข่งขัน (ปิดรับสมัคร)

ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา

หนังสือเชิญแข่งขัน

ผลการจับคู่

การแข่งขันแบ่งออก 5 รุ่นการแข่งขัน อันได้แก่

1. Champion Group ( 3 ดั้งขึ้นไป ) : รับ 16 คน

2. Premier Group ( 1 – 2 ดั้ง ) : รับ 64 คน

3. High Kyu ( 1 – 4 คิว ) : รับ 32 คน

4. Middle Kyu ( 5 – 6 คิว ) : รับ 64 คน

5. Low Kyu ( 7 – 8 คิว ) : รับ 64 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ทุุกรุ่นการแข่งขัน)

  1. มีสัญชาติไทย
  2. เกิดปี พ.ศ. 2544 – 2563 เท่านั้น
  3. มีชื่ออยู่ในทำเนียบดั้ง หรือ มีใบประกาศรับรองระดับฝีมือระดับคืว

 

***การสมัครแข่งขันในรุ่น Dan ให้ยึดตามข้อมูลในทำเนียบดั้ง ณ วันและเวลา ที่ทำการปิดรับสมัคร

*** การสมัครแข่งขันในรุ่น Kyu ให้ยึดตามระดับฝีมือครั้งล่าสุดที่มีการสอบผ่านการสอบวัดระดับฝีมือที่จัดโดยชมรมครูหมากล้อม โดยมีใบประกาศที่ลงวันที่ในปี พ.ศ. 2562 รับรองเท่านั้น

 

*******************************

***ข่าวดีสำหรับนักกีฬาที่ไม่มีใบประกาศรับรองระดับฝีมือระดับคิว***

สำหรับนักกีฬาที่ไม่มีใบประกาศรับรองฝีมือระดับคิว ขณะนี้ทางสมาคมฯได้เพิ่มสายการแข่งขัน 1 สายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่ไม่มีใบประกาศฯทุกท่านสามารถสมัครได้ในช่องทางปกติโดยเลือกสมัครในรุ่น ” High Kyu สาย 2 (ไม่ใช่ใบรับรอง) “ โดยรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 32 ท่านเท่านั้น 

*******************************

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และ เกียรติบัตร
( ตัวแทนแข่งขันรายการนานาชาติ ลำดับที่ 1 )
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน และ เกียรติบัตร
( ตัวแทนแข่งขันรายการนานาชาติ ลำดับที่ 2 )
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง และ เกียรติบัตร
( ตัวแทนแข่งขันรายการนานาชาติ ลำดับที่ 3 )
รางวัล ชมเชย(รองชนะเลิศอันดับที่ 3-4) เกียรติบัตร

*** สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนเฉพาะรุ่น Champion Group เท่านั้น

*** รายการนานาชาติข้างต้น ประกอบด้วย การแข่งขัน 2 รายการ อันได้แก่
1. GLOBIS Cup U-20 World Go Championship 2020
2. 37th World Youth Goe Championship ( รุ่น U12 และ U16 )
โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในการสมัครร่วมด้วย เช่น ตัวแทนลำดับที่ 1 มีอายุเกินเกณฑ์(ที่เจ้าภาพเป็นผู้กำหนด) สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจะตกเป็นของ ตัวแทนลำดับที่ 2 เป็นต้น

 

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

รุ่น Low Kyu ,Middle Kyu ,High Kyu และ Premier Group

08.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ และ นั่งประจำโต๊ะแข่งขัน
08.30 – 09.30 น. พิธีเปิด
09.30 – 10.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
10.45 – 11.45 น. การแข่งขันรอบที่ 2
11.45 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การแข่งขันรอบที่ 3
14.10 – 15.10 น. การแข่งขันรอบที่ 4
15.20 – 16.20 น. การแข่งขันรอบที่ 5
16.30 – 17.30  น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

 

รุ่น Champion Group

08.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ และ นั่งประจำโต๊ะแข่งขัน
08.30 – 09.30 น. พิธีเปิด
09.30 – 11.00 น. การแข่งขันรอบที่ 1
11.00 – 12.30 น. การแข่งขันรอบที่ 2
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. การแข่งขันรอบที่ 3
15.00 – 16.30 น. การแข่งขันรอบที่ 4
16.30 – 17.30 น.  พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 เวลา 10.05 น. : แก้คำผิด
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 เวลา 22.23 น. : เพิ่มสายการแข่งขัน
แก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 14.15 น. : ประกาศผลการจับคู่