การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดงานแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ และ ประชุมอาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 800 คน

IMG_3731IMG_3709

การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สุจารี สวัสกิจไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กล่าวต้อนรับ และ คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ในงานแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณสุรชัย สิทธิชัยวิจิตร ผู้อำนวยการปฏิบัติการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมชมการแข่งขันอีกด้วย

IMG_3738 IMG_3760IMG_3819 IMG_3835

พิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ อาจารย์ สุจารี สวัสกิจไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ อาจารย์อภินพ การุณยเลิศ หัวหน้าหมวดภาษาจีน และ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อ ฝ่ายไทย ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

IMG_3950 IMG_4030IMG_4077IMG_4065

หลังพิธีปิด คุณวันทนีย์ นามะสนธิได้มอบของที่ระลึกให้แก่ Mr. Kang Sang Bin และ Mr. Danial Shan ผู้อำนวยการ Go Academy Singapore อีกด้วย

IMG_4081

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภท Premier Gold
รางวัลชนะเลิศ วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 พงศกานต์ ศรอารา ชมรมหมากล้อมนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ปัญญกร เหมวัตนากร สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP
รองชนะเลิศอันดับ 4 Mr. Gao Ji Yang Go Academy Singapore

ประเภท Premier Silver
รางวัลชนะเลิศ Miss. Dawn Sum Go Academy Singapore
รองชนะเลิศอันดับ 1 ภิญญาดา ศรอารา ชมรมหมากล้อมนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธัญชนก อัครลาภ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
รองชนะเลิศอันดับ 3 กร เจียรธนะกานนท์ สถาบันสอนหมากล้อม TGS
พุฒิพัตน์ เถลิงนวชาติ สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP

ประเภทคุณครู,อาจารย์
รางวัลชนะเลิศ อ.ภักดี ฤทธิโชติ โรงเรียนปากบึง
รองชนะเลิศอันดับ 1 อ.เอกพงษ์ ดิษแสง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับ 2 อ.เฉลิมพล วิภาตวรรณะ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 3 อ.เพ็ชร นนธิ โรงเรียนวัดสีสุก
รองชนะเลิศอันดับ 4 อ.สุรศักดิ์ ทองสีดำ โรงเรียนประชาบำรุง

ประเภท Standard A
รางวัลชนะเลิศ วัลยศ พูนลาภพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตกำแพงแสน
รองชนะเลิศอันดับ 1 พันธุ์เพชร พื้นผล โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทวีวัฒน์ จงเพิ่มวัฒนะ โรงเรียนสาธิตราชภัฎ นครปฐม
รองชนะเลิศอันดับ 3 ปิติพัทธ์ กัมพูศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

ประเภท Standard B
รางวัลชนะเลิศ คทาทอง ธรรมโสพนสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ธนบูรณ์ อรรถเลขาศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 รณณ บุตะเชียว โรงเรียนสาธิตเกษตร
รองชนะเลิศอันดับ 3 ญาโณทัย ตรีรัตน์โชติกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 ปฏิภาณ ด่านดี โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

ประเภท Standard C1
รางวัลชนะเลิศ Mr. Lim See Teng Go Academy Singapore
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณฐดน ว่องพิสุทธิพงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 กัณศ์ไชย ศิริวัชรไพบูลย์ –
รองชนะเลิศอันดับ 3 Miss. Lu Jia Ni Go Academy Singapore
รองชนะเลิศอันดับ 4 คริษฐ์ เวกบวรภาค โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ประเภท Standard C2
รางวัลชนะเลิศ Mr. Lu Zi Hao Go Academy Singapore
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีรติกร เจนฐิติกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธนวัตร บุญดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ภูริช ลามศรีจันทร์ ชมรมหมากล้อมนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 4 ชัยนันท์ จีระศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

ประเภท Standard D1
รางวัลชนะเลิศ วิชญ์สิฏฐ์ ใช้ศรีทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
รองชนะเลิศอันดับ 1 สุทธิดา เลิศจิวณิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธนุธร แก้วพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ภัภดิ์ แก้วคงคา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 4 นวพล ฐิตคัณกุลวัฒนา โรงเรียนพณิชยการธนบุรี

ประเภท Standard D2
รางวัลชนะเลิศ รัชชานนท์ รัตนจิตต์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
รองชนะเลิศอันดับ 1 ธรรศธรรม เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
รองชนะเลิศอันดับ 2 สุขวุฒิ ปัฐพาณิชย์โชติ โรงเรียน Bangkok Prep.
รองชนะเลิศอันดับ 3 สุดรัก แสงศิริพงษ์พันธ์ –
รองชนะเลิศอันดับ 4 พรชนิตว์ ธนาบูรณะสิริ โรงเรียนอมาตยกุล

ประเภท Standard D3
รางวัลชนะเลิศ วีรวัฒน์ ธันญะทวี โรงเรียนสาธิตรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับ 1 วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ โรงเรียนสารวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ออมสิน อึงไพเราะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 3 ธนิน บุญพาวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิทเทศนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 4 กศิ งานทวี โรงเรียนบ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก”

ประเภท Standard D4
รางวัลชนะเลิศ รณชัย สิงห์ปี โรงเรียนสาธิตรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ศรีภูมิ สาครตระกูล โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
รองชนะเลิศอันดับ 2 พนธกร ทาปทา โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
รองชนะเลิศอันดับ 3 ภูเบศ อรุณวัฒนามงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
รองชนะเลิศอันดับ 4 ปราณนต์ มงคลโสภณรัตน์ โรงเรียนอรรถมิตร

ประเภท Standard D5
รางวัลชนะเลิศ ชัยเฉลิม จีระศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
รองชนะเลิศอันดับ 1 พาทิศ เตชุทวีกุล โรงเรียนอนุบาล ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 พัชรพงศ์ โคจรโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
รองชนะเลิศอันดับ 3 สุรภา ปัญจภกดี โรงเรียนมารีย์วิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 4 ปฎิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกุล –

ประเภท Standard D6
รางวัลชนะเลิศ สิรภพ ศิริชัยวัฒนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐพัชร์ พรพิมลโชค โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ปุณณวิช สภาคกุล –
รองชนะเลิศอันดับ 3 สาธินี สุขชื่นฤทัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 4 มณีวรรณ บารมี โรงเรียนพณิชยการธนบุรี
ประเภท Friendship อนุบาล
รางวัลชนะเลิศ ด.ช. ปัถย์ แสงศิริพงษ์พันธ์ โรงเรียนอำนวยศิลป์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ธนภูมิ พุ่งกุมาร โรงเรียนนานาชาติ Concordian
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ฉัฐเมศร์ พงศ์อมรธารากุล โรงเรียนนานาชาติ Eastern Seaboard

ประเภท Friendship ประถมสาย 1
รางวัลชนะเลิศ สถาบันสอนหมากล้อม Mindplay ทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันสอนหมากล้อม BGS ทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ทีม1

ประเภท Friendship ประถมสาย 2
รางวัลชนะเลิศ สถาบันสอนหมากล้อม BGS ทีม2
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสาธิตเกษตรประถม ทีม2
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมรมกีฬาหมากล้อมระยอง ทีม2

ประเภท Friendship ประถมสาย 3
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญประถม ทีม3
รองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันสอนหมากล้อม Mindplay ทีม3
รองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP ทีม3

ประเภท Friendship มัธยมสาย 1
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ทีม4
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชาทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กทม.ทีม1

ประเภท Friendship มัธยมสาย 2
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม5
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ทีม5
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา11 ทีม2

ประเภท Friendship มัธยมสาย 3
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ทีม3
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเมืองพัทยา11 ทีม3
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ทีม3

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย