อัพเดทผลการแข่งขันหมากล้อม “โกะลีก มัธยม” (M-League 2017) สนามแรกที่ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันเปิดฉากการแข่งขันหมากล้อม “โกะลีก มัธยม” (M-League 20 17) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 8 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ, โรงเรียนสาธิตฯ พิบูลบำเพ็ญ, โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนสวนกุหลาบฯ นนทบุรี, โรงเรียนสาธิตฯ เกษตรฯ และโรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน  ในสนามที่ 1 (ทำการแข่งขันในรอบที่ 1 และ 2) จัดการแข่งขันวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร จอร์น เอ เอกิ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย,  สนามที่ 2 (ทำการแข่งขันในรอบที่ 3-5) จัดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ  สนามที่ 3 เป็นวันสุดท้าย (ทำการแข่งขันในรอบที่ ุ6-7) จัดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.สีลม

พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก อาจารย์ จินตนา  ปรีชาจารย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กล่าวเปิดการแข่งขันหมากล้อม “โกะลีก มัธยม” (M-League 2017) สนามที่ 1 รอบ 1-2

 

ผลการแข่งขันรอบที่ 1-2 มีดังนี้