เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Thailand Pair Go Championship 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อม Thailand Pair Go Championship 2017 ณ ห้องประชุม 1111A อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11  ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 2  กันยายน  2560 สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 กันยายน 2560 เวลา 12:00 น.

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่…คลิก!

การแข่งขันแบบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

Division A ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาหมากล้อมคู่ชาย-หญิง เท่านั้น

(นักกีฬาทั้ง 2คน  ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป)

Division B ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาหมากล้อมคู่ชาย-หญิง เท่านั้น

(จำกัดให้มี “ดั้ง” ได้เพียง 1 คน โดยไม่จำกัดระดับฝีมือ หรือ ระดับ “คิว” ทั้งคู่ก็สามารถที่จะลงแข่งขันได้)

การแข่งขันมีเวลาให้ฝ่ายละ 45 นาที หากหมดเวลาการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ทันที
หมายเหตุ : มีต่อเวลาพิเศษ (Byo-yomi) 10 วินาที/ 1 ครั้ง

รางวัลการแข่งขัน

Division A
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศ

(ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล)

* ผู้ชนะได้เป็นตัวแทนไปแข่งหมากล้อม The 28th International Amateur Pair Go Championship ระหว่างวันที่ 1-5 ธ.ค. 60 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

(ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล)

มูลค่า 6,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

(ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล)

มูลค่า 4,000 บาท
รรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 4
Division B
รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศ และใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 4

กำหนดการแข่งขันหมากล้อม Thailand Pair Go Championship 2017 

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
09.00 – 10.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
10.30 – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การแข่งขันรอบที่ 3
14.30 – 16.00 น.  การแข่งขันรอบที่ 4
16.15 – 17.00 น.  พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล