เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Women Go Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Women Go Championship 2018 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์สรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถสมัครการแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.

สมัครการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2018 ประเภทเดี่ยว

สมัครการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2018 ประเภททีม

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันในครั้งนี้มี 4 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคล Dan ระดับฝีมือ 1 Dan ขึ้นไป
2. ประเภทบุคคล High Kyu ระดับฝีมือ 1-4 Kyu
3. ประเภทบุคคล Low Kyu ระดับฝีมือ 5-8 Kyu
4. ประเภททีม 3 คน (Friendship Game) ระดับฝีมือ ต่ำกว่า 9 Kyu

*** หมายเหตุ

– ผู้ชนะประเภท Dan อันดับที่ 1-4 จะได้เป็นตัวแทนทีมไทย ร่วมแข่งขันรายการ “2nd Asian Female Baduk Championship” ณ สาธารณรัฐเกาหลี (ผู้ที่ได้อันดับที่ 5 ลงไป จะได้เป็นสำรองตามลำดับ)

***เงื่อนไขเพิ่มเติม รอทางสมาพันธ์หมากล้อมเกาหลีแจ้งภายหลัง***

– ประเภททีม 3 คน ( Friendship Game ) แข่งขันโดยใช้กระดานขนาด 9×9 ในการแข่งขัน
– ไม่จำกัดอายุในการแข่งขัน
– ประเภทบุคคลให้เวลาฝ่ายละ 40 นาที , ประเภททีมแข่งขันรอบละ 30 นาที

– วันจัดการแข่งขัน : วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561
– สถานที่จัดการแข่งขัน : ศูนย์สรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

– เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-071-2910

ประเภทรางวัล

ประเภทบุคคล Dan
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
และ เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
และ เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
และ เงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลชมเชย อันดับ 4-8 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย
ประเภทบุคคล High Kyu และ Low Kyu
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย อันดับ 4-8 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย
ประเภททีม 3 คน Friendship Game 9×9
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และ เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน และ เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง และ เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย อันดับ 4-8 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

2.จดหมายเชิญและกำหนดการ Women Go 2017