Triple Go New Gen Challenger 2018

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน Triple Go New Gen Challenger 2018 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รู้จักเรียนรู้ทักษะกีฬาหมากล้อม 

   

 

โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 400 คน เป็นการแข่งแบบทีม 3 คน แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รุ่น Newbie, AmaTeur และ Premiere

ผลการแข่งขันมีดังนี้

Premiere
  

ชนะเลิศ ได้แก่ HR คุณพิชิต

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ CP RAM คุณธเนศ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ CAFM คุณเผด็จ

 

AmaTeur สาย A
 

ชนะเลิศ ได้แก่ 24 Shopping 1

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ DC ขอนแก่น #2

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ CAF-M 1 และ CIC CMC

 

AmaTeur สาย B
  

ชนะเลิศ ได้แก่ RDC บุรีรัมย์ UNT

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Destiny

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ CAF-M 2

 

 

Triple Go Newbie สาย 1

ชนะเลิศ ได้แก่ Location Bovy 2

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ SBP 1

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บัญชี 4

 

Triple Go Newbie สาย 2

ชนะเลิศ ได้แก่ อยากกินไข่พะโล้

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วางยังงง ลงยังไง

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ RNE fight

 

Triple Go Newbie สาย 3
  

ชนะเลิศ ได้แก่ 24 T2

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Logistic Go

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Admin BE