รับสมัครแข่งขันหมากล้อมรายการ Thailand Pair Go Championship 2020

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน)  จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ Thailand Pair Go Championship 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเปิดรับสมัครแข่งขันตั้งแต่ วันนี้ – วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.

การแข่งขันแบ่งออก้ป็น 2 รุ่นการแข่งขัน ได้แก่

1. Division A ( นักกีฬาชาย 4 ดั้งขึ้นไป คู่กับ นักกีฬาหญิง 1 ดั้งขึ้นไป ) : รับ 32 คู่ (64 คน)

2. Division B ( นักกีฬาชาย 1 – 3 ดั้ง คู่กับ นักกีฬาหญิง 1 – 4 คิว ) : รับ 32 คู่ (64 คน)

*** นักกีฬาชาย 4 ดั้งขึ้นไป และนักกีฬาหญิง 1 ดั้งขึ้นไป ไม่สามารถสมัครแข่งขันในรุ่น Division B ได้

 

สมัครแข่งขัน (ปิดรับสมัคร)

ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา

หนังสือเชิญแข่งขัน

ตรวจสอบผลการจับคู่

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ทุุกรุ่นการแข่งขัน)

 1. มีสัญชาติไทย
 2. นักกีฬาระดับดั้งต้องมีชื่ออยู่ใน ทำเนียบดั้ง ณ วันที่ทำการปิดรับสมัคร (19 ก.พ. 63 เวลา 12.00 น.)
 3. นักกีฬามีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 4. นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่อไปนี้ได้
  4.1 Division A ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Pair Go World Cup 2020 ในวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  4.2 Division B ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Pair Go Official Handicap Tournament 2020 ในวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 5. นักกีฬาสามารถเข้ารับการทดสอบเพิ่มเติมได้
  5.1 นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นแทนประเทศไทย ทั้ง Division A และ B ต้องสามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพกับการกีฬาแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาที่กำหนดได้
  5.2 นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นแทนประเทศไทย ใน Division B ต้องสามารถเข้าร่วมการประเมินระดับฝีมือจากสมาคมหมากล้อมญี่ปุ่น ผ่านโปรแกรม Pandanet ในการทำการแข่งขันจำนวน 20 กระดาน หลังจากได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนฯ

หมายเหตุ : ในกรณีที่นักกีฬาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนฯ ต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วยหรือมีหนังสือยินยอมฯ

 

กติกาการแข่งขัน

 • ใช้การนับแต้มแบบญุี่ปุ่น
 • เวลาหลัก 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
 • โคะมิ 6.5 แต้ม
 • การแข่งขันในกระดานแรก หากมาไม่ทันเริ่มแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน (ต้องพร้อมแข่งทั้ง 2 คน)
 • การแข่งขันในกระดานอื่นๆ หากมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในกระดานนั้นๆ (ต้องพร้อมแข่งทั้ง 2 คน)
 • การประท้วงใดๆ ให้หยุดเวลาและยกมือเรียกกรรมการเข้าไปตรวจสอบในทันที ไม่สามารถประท้วงย้อนหลัง
 • การวางหมากผิดลำดับต้องประท้วงทันที และกรรมการจะตรวจสอบการวางผิดลำดับของหมากปัจจุบันเท่านั้น
 • บทลงโทษการวางหมากผิดลำดับ ครั้งที่ 1 ปรับ 3 แต้ม ครั้งที่ 2 ปรับ 5 แต้ม และครั้งที่ 3 ปรับแพ้ทันที เมื่อปรับแต้มแล้วจะนับว่าหมากที่วางเป็นลำดับการวางที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการแข่งขัน

Division A

รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Pair Go World Cup 2020
โดย Japan Pair Go Association สนับสนุน ที่พัก อาหาร และตั๋วเดินทาง 100%
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย (สำรอง)
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ PGWC 2020
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย (สำรอง)
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ PGWC 2020
รางวัล ชมเชย (แพ้ 1 กระดาน) เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

Division B

รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Pair Go Official Handicap Tournament
โดย Japan Pair Go Association สนับสนุน ที่พัก อาหาร และตั๋วเดินทาง 50%
หมายเหตุ : ตัวแทนฯ ต้องผ่านการประเมินระดับฝีมือจาก Japan Go Association ด้วยการแข่งขันผ่านโปรแกรม Pandanet จำนวน 20 กระดาน
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย (สำรอง)
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ PGOHT 2020
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย (สำรอง)
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ PGOHT 2020
รางวัล ชมเชย (แพ้ 1 กระดาน) เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

08.30 – 9.00 น. ชี้แจงกฏ กติกา
09.00 – 10.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
10.30 – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การแข่งขันรอบที่ 3
14.30 – 16.00 น. การแข่งขันรอบที่ 4
16.00 – 17.30 น. การแข่งขันรอบที่ 5
17.30 – 18.00 น. พิธีมอบรางวัล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17/2/63 แก้แบนเนอร์