ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565

พงศกานต์  ศรอารา คว้าแชมป์ Thailand Go Championship ประจำปี 2565

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Thailand Go Championship ประจำปี 2565 คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565

เริ่มคัดตัวแทนประเทศไทย วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 39 คน โดยผู้คัดตัวแทนประเทศไทยต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป

พงศกานต์ คว้าแชมป์ Thailand Go Championship ประจำปี 2565

ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่     นายพงศกานต์  ศรอารา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่  นายธนพล  เตียวัฒนานนท์

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่  นายเกรทบดินทร์  บูรณรัชดา

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่  นายศุภณัฏฐ์  ธนการณ์โชติ

รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ได้แก่  นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ได้แก่  นายพิรอาชว์  สิทธิจิตวัฒน์