เปิดฉากการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 (The 4th Annual World Collegiate WEICHI Championship)

มูลนิธิ ING CHANG KI ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 (The 4th Annual World Collegiate WEICHI Championship) ณ ห้อง Convention Hall 1-3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 256o ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 106 คน จาก 72 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

โดยได้มีการแบ่งประเภทการแข่งขันทั้งสิ้น 5 ประเภท โดยแบ่งออกเป็น

  1. Division A ระดับฝีมือ 5 ดั้งขึ้นไป
  2. Division B ระดับฝีมือ ตั้งแต่ 1-4 ดั้ง
  3. Division C ระดับฝีมือ 4-1 คิว
  4. Division D ระดับฝีมือ 5-8 คิว
  5. Division E ปรเภทหญิง ไม่จำกัดระดับฝีมือ

 

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก Mr. Ing Ming-Hao  ประธาน International University WEICHI Federration และ ประธานมูลนิธิ ING CHANG-KI กล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน