Tag Archives: หมากล้อม

ความรู้หมากล้อม การตัดหมาก

ความรู้หมากล้อม การตัดหมาก

คลิปนี้เป็นคลิปสอนเรื่องการตัดหมาก  การตัดหมากคือการวางเม็ดหมากเพื่อแยกกลุ่มหมากของอีกฝ่ายหนึ่งออกจากกันเพื่่อให้เกิดความอ่อนแอ  ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ฝ่ายเรามีทางที่จะกลับมาเป็นฝ่ายนำ

พื้นฐานหมากล้อม เจ็ดรูปร่างสำคัญ

พื้นฐานหมากล้อม เจ็ดรูปร่างสำคัญ

คลิปนี้สำหรับมือใหม่  เรื่อง เจ็ดรูปร่างสำคัญ  กรณีถ้ากลุ่มหมากเราถูกอีกฝ่ายหนึ่งล้อมไม่สามารถออกไปได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างห้องเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มหมากนั้น  ทุกคนก็ต้องรู้จักว่า 7 รูปร่างสำคัญ ที่จะรอด  หรือ ตายของกลุ่มหมากจะต้องมีลักษณะอย่างไร

รูปแบบหมาก ที่ผู้เล่นมือใหม่ มักเจอกันบ่อยๆ

เรียนหมากล้อมกับครูจิ้น

เรื่อง รูปแบบหมาก ที่ผู้เล่นมือใหม่ มักเจอกันบ่อยๆ

ปิดฉากการแข่งขัน Smart & Me-O Champions Cup 2020

ปิดฉาการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขัน Smart & Me-O Champions Cup 2020  จัดแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด, สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่รวมเหล่านักกีฬาหมากล้อมแนวหน้าทั้งสิ้น 18 คน โดยนับจาก Gat Point สูงสุดของประเทศไทย

พื้นฐานหมากล้อม โคะ คืออะไร

พื้นฐานหมากล้อม โคะ คืออะไร

พื้นฐานหมากล้อม การจับกินเม็ดหมาก

การกินเม็ดหมาก

โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ตัดสิน Class D

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ตัดสิน Class D ชนิดกีฬาหมากล้อม ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาหมากล้อมภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

การแข่งขันหมากล้อม BPK Maklom Championship 2020

การแข่งขันหมากล้อม BPK Maklom Championship 2020

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการแข่งขันหมากล้อม BPK Maklom Championship 2020 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นการจัดแข่งขันในครั้งที่ 5 แล้ว และการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาหมากล้อมระดับเยาวชนให้ความสนใจได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 184 คน จาก 56 โรงเรียน