Tag Archives: หมากล้อม

แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก

ถ้ามนุษย์เกิดมาต้องการแต่เหตุผล พระเจ้าคงไม่ออกแบบให้มนุษย์มีอารมณ์
หากเราหลับตาและลองนึกถึงพระอาทิตย์ แต่ละคนคงสัมผัสได้ไม่เหมือนกัน เช่น รู้สึกได้ถึงแสงสว่าง ความร้อน ความอบอุ่น
เรารู้สึกได้ถึงสายลมที่พัดผ่าน สัมผัสได้ จับต้องไม่ได้ แต่รับรู้ได้ว่ามีอยู่จริง

สูตรมุมใหม่ by Goran Siska

สูตรมุมเก่าญี่ปุ่น

หมากล้อมระดับกลาง รูปแบบที่ 3

หมากล้อมระดับกลาง รูปแบบที่ 2

หมากล้อมระดับกลาง รูปแบบที่ 1

ก็แค่วางหมากกลับไปเท่านั้นเอง

ก็แค่วางหมากกลับไปเท่านั้นเอง

คุณแม่นักหมากล้อม : คือพลัง คือความหวัง คือกำลังใจ

คุณแม่นักหมากล้อม : คือพลัง คือความหวัง คือกำลังใจ

ไม่มีใครทำร้ายเราได้ เรานั่นแหละที่เป็นคนทำตัวเอง

ความรู้เบื้องต้นในการเล่นหมากล้อม

ความรู้เบื้องต้นในการเล่นหมากล้อม

ในการเล่นหมากล้อม พื้นฐานที่ควรทราบ มีเพียงทราบข้อ เท่านั้น คือ

1. เล่นเพื่อล้อมพื้นที่
2. การจับหมากกิน
3. การต่อรอง (โคะ)