โจทย์ 49 ดำจับกินขาว

โจทย์ 52 ดำจับกินขาว

โจทย์ 51 ดำจับกินขาว

โจทย์ 50 ดำจับกินขาว

โจทย์ 49 ดำจับกินขาว

โจทย์ 26 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 25 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 48 ดำจับกินขาว

โจทย์ 47 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 46 ดำเดินเพื่อรอด