โจทย์ 17 ขาวจับกินดำ (โคะ)

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017

มหารวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017 ณ อาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดการแข่งขันโดยสถาบันสอนหมากล้อมแฮปปี้ จีเนียส ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560 มีนักกีฬาหมากล้อมร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 300 คน

โจทย์ 16 ดำจับกินขาว

โจทย์ 15 ดำจับกินขาว

โจทย์ 14 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 13 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 16 ดำจับกินขาว

โจทย์ 15 ดำจับกินขาว

โจทย์ 14 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 10 ดำจับกินขาว