Kanazawa International IGO Association Friendship Match

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ Kanazawa International IGO Association ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันรายการ Kanazawa International IGO Association Friendship Match ณ. อาคารปัญจภูมิ ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 20 คน

การจับหมากกิน

การจับหมากฝ่ายตรงข้ามกิน เป็นการปิดล้อมลมหายใจทุกลมหายใจของหมากฝ่ายตรงข้าม

วิธีการนับลมหายใจ

การนับลมหายใจถือเป็นพื้นฐานสำคัญมาก ในการเล่นหมากล้อม

มารยาทที่ดีในการเล่นหมากล้อม (ฉบับไทย)

มารยาทในการเล่นหมากล้อมที่ควรรู้ แบ่งออกเป็น  8 ข้อ หลักได้ดังนี้

หมากล้อมเล่นอย่างไร ?

หมากล้อมเป็นเกม ที่เล่นสองคน

ฝ่ายหนึ่งถือหมากดำ อีกฝ่ายถือหมากขาว

คุณค่าของหมากเป็นหมากตายจากยอดฝีมือ

ข้อคิดของตำนานวงการจาก 3 ประเทศมหาอำนาจหมากล้อม

กลยุทธ์การบริหารธุรกิจด้วยปรัชญาหมากล้อม

  หมากล้อมเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจอย่างไรจาก นายกสมาคมฯ คุณ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

คุณค่า 3 ประการของหมากล้อม

ปราชญ์ “เม้งจื้อ”ได้กล่าวไว้ว่า

“ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักของ หลี่

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นหลักของ จื้อ

ความรู้สึกเห็นใจผู้อื่นเป็นหลักของ เหยิน “

คุณค่าเหล่านี้ “หมากล้อม”ได้สอนผู้เล่นแล้วอย่างไม่รู้ตัว

“ ฮิคารุ ” แรงบันดาลใจสู่ยอดฝีมือหมากล้อม

             เมื่อ15-20ปีก่อน  ถามว่าหมากล้อมคืออะไร ในหมู่คนไทยคงมีคนรู้จักน้อยแทบนับนิ้วได้ แต่มาวันนี้คนไทยรู้จักหมากล้อมเพิ่มขึ้นมาก  และคงต้องยกประโยชน์นี้ให้กับการ์ตูนเรื่อง Hikaru no Go หรือ ฮิคารุเซียนโกะ

การแข่งขันหมากล้อม BMA Kids Go Tournament 2015

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ฝ่ายประถม) ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA Kids Go Tournament 2015” ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานแข่งขันกว่า 400 คน