โจทย์ 45 ดำจับกินขาว

โจทย์ 48 ดำจับกินขาว

โจทย์ 47 ดำจับกินขาว

โจทย์ 46 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 45 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 24 ดำจับกินขาว

โจทย์ 23 ดำจับกินขาว

โจทย์ 44 ดำจับกินขาว

โจทย์ 43 ดำจับกินขาว

โจทย์ 42 ดำเดินเพื่อรอด