รับสมัครแข่งขัน Robinson Buddy Go Family Championship 2024

รับสมัครแข่งขัน Robinson Buddy Go Family Championship 2024

เปิดรับสมัครแล้ว!! 📢 กับงานแข่งหมากล้อมแรกแห่งป More »

ปัจจัย 4 ที่เด็กจะประสบความสำเร็จ

ปัจจัย 4 ที่เด็กจะประสบความสำเร็จ

ปัจจัย 4 ที่เด็กจะประสบความสำเร็จ More »

ระเบียบการใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

ระเบียบการใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

สำหรับนักหมากล้อมที่สนใจจัดกิจกรรมหมากล้อมกลุ่ม หรือสอน More »

โจทย์ 29 ดำจับกินขาว

โจทย์ 56 ดำเดินเพื่อรอด

 โจทย์ 55 ดำจับกินขาว

 โจทย์ 54 ดำจับกินขาว

 โจทย์ 53 ดำจับกินขาว

โจทย์ 56 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 55 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 54 ดำจับกินขาว

โจทย์ 53 ดำจับกินขาว

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 “หนุมานเกมส์”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 “หนุมานเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี