การแข่งขัน 17th Hanwha Life Insurance Cup World Children Baduk Championship

การแข่งขัน 17 th Hanwha Life Insurance Cup World Children Baduk Championship จัดการแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้มีนักกีฬาจากประเทศไทยลงแข่งขันในรายการนี้คือ ด.ช. พงศกานต์ ศรอารา

ประกาศผลคะแนน GAT Point การแข่งขันหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017

ประกาศผลคะแนน GAT Point การแข่งขันหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017

การแข่งขัน Conclusion of JGC 2017 and LIFE International Go Meeting for Children 2017

การแข่งขัน Conclusion of JGC 2017 and LIFE International Go Meeting for Children 2017 จัดการแข่งขันที่  Takarazuka ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งและสร้างผลงานดังนี้

โจทย์ 36 ดำจับกินขาว

โจทย์ 35 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 68 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 67 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 66 ดำจับกินขาว

โจทย์ 65 ดำจับกินขาว

โจทย์ 68 ดำจับกินขาว