สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20  (THE 20th  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT)

เสร็จสิ้นอย่างทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (THE 20th  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) ณ อาคารงำเมือง เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ  ในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย การแข่งขันในปีนี้มีการชิงชัยกันทั้งหมด 4 ประเภท รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 140 คน

โดยประเภทการแข่งขันหมากล้อมในรายการหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 นี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภท High Dan
  2. ประเภท Low Dan
  3. ประเภท High Kyu
  4. ประเภท Low Kyu

 

ในพิธีเปิดได้รับรับเกียรติจาก นายโตมร  จันทรา กรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและรองผู้จัดการทั่วไป บมจ. ซีพี ออลล์ และ นายสันติ  ศรอารา  อัยการประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล  อินทรเทศ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

ประเภท High Dan

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  Kim Do Hyup

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  Kim Jung Heop

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  วรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  กมล  สันติพจนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่  ลภณ  จิรโศภิน

ประเภท Low Dan

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สิริเทพ  เฉิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นันทวัฒน์  พระไตรยะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  พุฒิพัฒน์  เถลิงนวชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  ศิริชัย  เอมใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่  ชัยนันท์  จีระศิริ

ประเภท High Kyu 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  วีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ชนาธิป  สาทสุทธิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  เมธัส  แก้วทรายขาว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  สิริภพ  ศิริชัยวัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่  กัมพล  อนงค์นาถเจริญ

ประเภท Low Kyu

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สิริเดช  เลาหเลิศเดชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  สุภณัท  อุดมเพทายกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นคินธร  วงศ์นารุกานต์