สามนักธุรกิจไทยลงชิงชัยหมากล้อม 13th China Citic Bank Cup

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้ส่งนักธุรกิจไทย 3 ท่าน เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม “13th China Citic Bank Cup” ณ เมือง Ordos มณฑล Nei Menggu สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2558 โดยความร่วมมือของสมาพันธ์หมากล้อมจีน ร่วมกับกรมพลศึกษาเมือง Ordos การแข่งขันหมากล้อมในครั้งนี้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจจากเมืองต่างๆใน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย 

IF IF

 

รายชื่อนักธุรกิจตัวแทนจากประเทศไทย มีรายชื่อดังนี้

1. Mr. Yang Peisen 5 ดั้ง
2. คุณไพฑูรย์ ตระกาลศักดิกุล 3 ดั้ง
3. คุณสัจจา ชัยภิบาล 2 ดั้ง

 

IF IF

Ø †