Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

การแข่งขันหมากล้อมจีนโลก “เหยียนหวงเปย” ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก จัดการแข่งขันหมากล้อมจีนโลก “เหยียนหวงเปย” ครั้งที่ 17 ณ เมืองลั่วหยาง มนฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก และ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ คุณเนี่ย เว่ย ผิง นักหมากล้อมมืออาชีพ ระดับฝีมือ 9 ดั้ง อดีตแชมป์โลก ร่วมกันเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยในปีนี้มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 160 คน

งานแข่งขันหมากล้อม “60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดแข่งขันหมากล้อมรายการ “60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ” โดยมีผู้เข้าแข่งขันจาก 8 โรงเรียน จำนวนกว่า 100 คน

Siam Rising Star – The Seventh Star

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ ” Siam Rising Star – The Seventh Star ”  ณ ห้อง 1111C อาคาร CP Tower ชั้น 11 ซึ่งในงานมีนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน 14 คน

การแข่งขันหมากล้อม THAILAND PAIR GO CHAMPIONSHIP 2015 and PANG-PLAI PAIR GO CHAMPIONSHIP 2015

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ร่วมกันจัดการ แข่งขันหมากล้อม THAILAND PAIR GO CHAMPIONSHIP 2015 and PANG-PLAI PAIR GO CHAMPIONSHIP 2015 (การแข่งขัน หมากล้อมคู่ผสมชาย-หญิง) ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารซีพี ทาวเวอร์ โดยมีนักกีฬาหมากล้อมลงชิงชัยทั้งสองรายการรวมทั้งสิ้น 20 คู่ (40 คน)

การแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2015

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม “Women Go Championship 2015” ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 โดยมีนักเรียน,นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กว่า 100 คน

ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลคะแนน GAT POINT

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาหมากล้อม มีมติให้แก้ไข

กฎเกณฑ์การให้คะแนน GAT POINT พ.ศ. 2558

แก้ไขกฎระเบียบสมาคม-02...

แก้ไขระเบียบสมาคมฯ พ.ศ. 2558

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาหมากล้อม  มีมติให้แก้ไข ระเบียบข้อปฏิบัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ดังนี้

และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558

Siam Rising Star – The Sixth Star

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ ” Siam Rising Star – The Sixth Star ”  ณ ห้อง 1111C อาคาร CP Tower ชั้น 11 ซึ่งในงานมีนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน 16 คน

Kuksu Mountains International Baduk Championship 2015

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2015 Kuksu Mountains International Baduk Championship ในรายการ “World Children Baduk Festival” Friendly Match เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ เมือง Yeongam, เมือง Gangjn City และเมือง Shinan ประเทศเกาหลีใต้

7th World Youth Baduk Festival และ The 15th Hanwha Life Insurance Cup Children’s Baduk Championship

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย  ด.ช. พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม ระดับฝีมือ 2 ดั้ง เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม 2015 7th World Youth Baduk Festival และ The 15th Hanwha Life Insurance Cup Children’s Baduk Championship ณ Gangwon , Seoul , Korea ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2558