Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

ประกาศ Gat Point รายการ The Mall Go และ หมากล้อมอุดมศึกษาประเภทบุคคลชาย

ประกาศ Gat Point รายการ The Mall Go และ หมากล้อมอุดมศึกษาประเภทบุคคลชาย กรุณาตรวจสอบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครคัดตัวการแข่งขัน world students pair go และ pair go offcial handicap tournament

ประกาศผลคะแนน GAT POINT Kasetsart ทุบดั้ง และ PIM

ประกาศผลคะแนน GAT POINT Kasetsart ทุบดั้ง และ PIM

อบรมกีฬาหมากล้อม โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม

อบรมกีฬาหมากล้อม โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย และ นักกีฬาหมากล้อม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมหมากล้อม โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14

สรุปผลการแข่งขัน THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ THE MALL บางกะปิ

สรุปผลการแข่งขัน THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 (วันที่ 2)

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม MAMA CUP GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม MAMA CUP GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 Present by CENTRAL PLAZA ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ พระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

พิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ประจำปี 2562 ชิงถ้วยประทาน สนามแรก

พิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปี 2562 สนามแรก

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก (M-League 2019) สนามแรก วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภารดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน