Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” หมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บุคคลชาย, บุคคลหญิง และ ทีมผสม 

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิงและ คู่ผสม

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิงและ คู่ผสม

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิงและ คู่ผสม

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 ประเภท กระดาน 19*19 ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 370 คน

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม 2 รายการ

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม 2 รายการ

หลีกเลี่ยงเส้นทาง ผู้มาแข่งขันหมากล้อมรายการ Standard rating & Friendship game 2018

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมรายการ Standard rating & Friendship game 2018 ประเภทบุคคล ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-GO XVII)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-GO XVII) โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง” ครั้งที่ 2 / 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2 / 2561

ขยายเวลารับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship game 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship game 2018 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.