Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.สีลม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ครบรอบ 3 ปี ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ประธานชมรมและเลขานุการชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของชมรมครู และขอคำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของชมรมครูในปีต่อๆไป

ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จะจัดสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สรุปผลการแข่งขัน Coke Go Championship 2018

พงศกานต์” คว้าแชมป์ Coke Go Championship 2018

เปิดรับสมัครคัดเลือกตัวแทนลงแข่งขัน 3rd Brunei International Invitational Go Tournament – South East Asia Friendly Go Exchange 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนลงแข่งขันในรายการ 3rd Brunei International Invitational Go Tournament – South East Asia Friendly Go Exchange 2018

Triple Go New Gen Challenger 2018

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน Triple Go New Gen Challenger 2018 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รู้จักเรียนรู้ทักษะกีฬาหมากล้อม 

ผลการแข่งขัน Coke Go Championship 2018 กระดานที่ 1

กมล สันติพจนา” แชมป์เก่า ขึ้นนำ 1-0 กระดาน ใน Coke Go Championship 2018

สรุปผลการแข่งขันกีฬา “โกะ ลีก มัธยม” ประเทศไทย (M-League 2018)

“อัสสัมชัญ” โชว์ฝีมือ
คว้าแชมป์หมากล้อมมัธยมลีก 2018

สรุปผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม โดยในการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบมาจากการแข่งขันในระดับภาครวม 260 คน