Category Archives: ข่าวการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Executive Triple Go 8

ชมรมหมากล้อม Executive Go Club ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อของคนไทยจะจัดการแข่งขันหมากล้อม EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111A-B การแข่งขัน EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8 แบ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ประเภท ดิวิชั่น A (ประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ระดับฝีมือรวมกันไม่เกิน 10 ดั้ง) 2. ประเภท ดิวิชั่น B (ประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ระดับ 1ดั้ง 1 คน, ระดับคิว 2 คน)

ถ่ายทอดสดการแข่งขันหมากล้อมคู่หยุดโลก Alpha GO VS Ke Jie

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันหมากล้อมคู่หยุดโลกระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ มนุษย์ Alpha GO VS Ke Jie ระหว่างวันที่ 23 -27 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ: Alpha GO คือ AI ระบบปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ / Ke Jie คือ นักหมากล้อมชาวจีน อันดับที่ 1 ของโลก

ผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017 ที่ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.ดั้ง 2.High Kyu 3.Low Kyu 4.Pre Low Kyu 5.Friendship ระดับมัธยม 6.Friendship ระดับประถม

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017

มหารวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017 ณ อาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดการแข่งขันโดยสถาบันสอนหมากล้อมแฮปปี้ จีเนียส ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560 มีนักกีฬาหมากล้อมร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 300 คน

ผลการแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 38 (รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 38 (รอบคัดเลือกหาตัวแทนประเทศไทย) World Amateur Go Championship ครั้งที่ 38
ที่จะจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนในเดือน มิถุนายน 2560

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ประเภททีมชาย และทีมหญิง

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดระนอง โดยประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และทีมผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 เป็น 2 ประเภทสุดท้าย ในการแข่งขันรายการนี้

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และทีมผสม

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดระนอง โดยประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และทีมผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 15 จังหวัด

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร – ระนองเกมส์ ประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดระนอง โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 15 จังหวัด

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ห้องเรียนขงจื่อ World Pair GO Association และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2017 ขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ณ หอประชุมใหญ่ วันที่ 13 มีนาคม 2559 มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมกาารแข่งขันทั้งสิ้น 40 คู่ 80 คน

การแข่งขันหมากล้อม BMA Kids Go Tournament 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ“BMA Kids Go Tournament 2017”  ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ซึ่งมีนักเรียนและ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานแข่งขันกว่า 500 คน