1st Central Team Go Thailand Championship

การแข่งขัน 1st Central Team Go Thailand Championship

วันที่ทำการแข่งขัน : วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สถานที่: เซ็นทรัล บางนา ห้อง บางนาฮอลล์ ชั้น B1

รูปแบบการจัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

1.ประเภท Master : รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10ดั้ง (รับจำนวนจำกัด 16 ทีม)

2.ประเภท Advance : รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6ดั้ง (รับจำนวนจำกัด 32 ทีม)

3.ประเภท High Kyu : รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 6คิว (รับจำนวนจำกัด 32 ทีม)

4.ประเภท Low Kyu : รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 18คิว และห้ามผู้ที่มีฝีมือ1-4คิวลงรุ่นนี้ (รับจำนวนจำกัด 32 ทีม)

*** ตัวอย่าง 1)มือ1 5คิว ,มือ2 5คิว, มือ3 5คิว รวม15คิว แบบนี้ลงแข่ง ไม่ได้ ***

*** ตัวอย่าง 2)มือ1 5คิว ,มือ2 5คิว, มือ3 20คิว รวม30คิว แบบนี้ลงแข่ง ได้ ***

5.ประเภท Friendship 9×9 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี ระดับฝีมือ 10 คิวขึ้นไป (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 ทีม )

6.ประเภท Friendship 13×13 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี ระดับฝีมือ 10 คิวขึ้นไป (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 ทีม )

***ประเภทที่5และ6 จะลง1หรือ2ประเภทก็ได้ ***

 

ระดับฝีมือของผู้เข้าแข่งขันจะอิงตามทำเนียบดั้ง หรือทำเนียบคิวและผลจากงานสอบวัดระดับฝีมือที่ผ่านมาโดยดูล่าสุดเป็นหลัก และหากผู้เข้าแข่งขานเคยได้รางวัลที่หนึ่งถึงที่สามในรุ่นใดแล้วก็จะถูกนับปัดขึ้นตามนั้นๆเช่นเคยได้รางวัล 1-3 รุ่น Low Kyu (5-8คิว) มาแล้วจะปรับนับเป็น 4คิว

วันที่ทำการแข่งขัน : วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สถานที่: เซ็นทรัล บางนา ห้อง บางนาฮอลล์ ชั้น B1

รับสมัครถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ค่าสมัครทีมละ 800 บาท

โอนค่าสมัครที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
เลขที่บัญชี 041-880900-0
น.ส.มณี สุขทั่ง

ติดต่อสอบถาม
น.ส.มณี สุขทั่ง(ครูหมี)
Line : meesukthang
เบอร์โทร : 088-3180860

กติกาการแข่งขัน
ระดับฝีมือของผู้เข้าแข่งขันจะอิงตามทำเนียบดั้ง หรือทำเนียบคิวและผลจากงานสอบวัดระดับฝีมือที่ผ่านมาโดยดูล่าสุดเป็นหลัก และหากผู้เข้าแข่งขานเคยได้รางวัลที่หนึ่งถึงที่สามในรุ่นใดแล้วก็จะถูกนับปัดขึ้นตามนั้นๆเช่นเคยได้รางวัล 1-3 รุ่น Low Kyu (5-8คิว) มาแล้วจะปรับนับเป็น 4คิว

การประมวลผล : ใช้ระบบ Swiss System ด้วยโปรแกรม MacMahon

การตัดสินผลแพ้ชนะ : สมาชิกอย่างน้อย 2คน ของทีมชนะอีกฝ่าย(ทุกมือมีผลเท่ากัน)

การจัดอันดับ : ให้เรียงตามลำดับดังนี้ จำนวนกระดานที่ชนะ(Point) > SOS > SOSOS > Head to head >อันดับของทีมที่ดีที่สุดที่ทีมชนะมาที่ไม่ซ้ำกัน

การวางมือ : ผู้เล่น มือ 1/มือ2 / มือ 3 จะต้องเรียงตามลำดับฝีมือ จากสูง ไป ต่ำ และ ถ้าผู้เล่นเป็นระดับดั้งระดับฝีมือเท่ากัน ให้ดูที่ คะแนน Gat point ณ วันสมัครแข่งขัน

การเลือกสีหมาก : ให้มือวางอันดับที่1เสี่ยงทายสีหมาก คนเดียว อีกสองมือจะสลับสี

การนับแต้ม : แบบญี่ปุ่น

แต้มต่อ (Komi) : 6.5 คะแนน

เวลาในการแข่งขัน19*19 :เวลาหลัก (Main Time) :ฝ่ายละ 45 นาที (Byo-Yomi) : 10 วินาที 1 ครั้ง

การมาไม่ทันเริ่มการแข่งขันรอบแรก :ทำการถอดออกจากการแข่งขัน

การมาสายในการแข่งขันแต่ละรอบ : หากมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้นๆทันที (ไม่รวมรอบที่ 1)

การประท้วงกรณีคู่แข่งทำผิดกติกาหรือประสบปัญหาระหว่างแข่งขัน : ให้กดหยุดนาฬิกา (ถ้ามี) และยกมือเรียกกรรมการทันที ห้าม! ดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่ากรรมการจะเข้ามาดำเนินการ

การประท้วงการลงผลการแข่งขันผิดพลาด: ให้ทำการประท้วงก่อนเริ่มการแข่งขันรอบต่อไป มิฉะนั้นจะถือว่าผลการแข่งขันที่ลงไว้เป็นผลที่ถูกต้อง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประเภทรางวัล
รางวัล ประเภทที่ 1-4
อันดับที่1 : 4000 บาท พร้อมถ้วย เหรียญทอง ใบประกาศนียบัตร
อันดับที่2 : 2000 บาท พร้อมถ้วย เหรียญเงิน ใบประกาศนียบัตร
อันดับที่3 : 1500 บาท พร้อมถ้วย เหรียญทองแดง ใบประกาศนียบัตร
อันดับที่4 : 1000 บาท พร้อมเหรียญ ใบประกาศนียบัตร

รางวัล ประเภทที่ 5
อันดับที่1 : 1500 บาท
อันดับที่2 : 1200 บาท
อันดับที่3 : 900 บาท
กำหนดการแข่งขัน 19×19

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
8.30-9.00 : ลงทะเบียน
9.00-10.00 : พิธีเปิด พิธีเปิด อธิบายกฎการแข่งขัน
10.00-12.00 : กระดานที่ 1
12.00-13.30 : พักกลางวัน
13.30-15.30 : กระดานที่ 2
15.30-17.30 : กระดานที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

10.00-12.00 : กระดานที่ 4
12.00-13.30 : พักกลางวัน
13.30-15.30 : กระดานที่ 5
16.00-17.00 : พิธีปิด / มอบรางวัล
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการแข่งขัน Friendship

Friendship 9×9
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
8.30-9.00 : ลงทะเบียน
9.00-10.00 : พิธีเปิด อธิบายกฎการแข่งขัน
10.00-11.00 : กระดานที่ 1
11.00-12.00 : กระดานที่ 2
12.00-13.30 : พักกลางวัน
13.30-14.30 : กระดานที่ 3
14.30-15.30 : กระดานที่ 4
15.30-17.30 : กระดานที่ 5
16.00-17.00 : พิธีปิด / มอบรางวัล

Friendship 13×13
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 13×13
8.30-9.00 : ลงทะเบียน
9.00-10.00 : พิธีเปิด พิธีเปิด อธิบายกฎการแข่งขัน
10.00-11.00 : กระดานที่ 1
11.00-12.00 : กระดานที่ 2
12.00-13.30 : พักกลางวัน
13.30-14.30 : กระดานที่ 3
14.30-15.30 : กระดานที่ 4
15.30-17.30 : กระดานที่ 5
16.00-17.00 : พิธีปิด / มอบรางวัล
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


สมัครแข่งขัน

1.ประเภท Master : รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10ดั้ง (รับจำนวนจำกัด 16 ทีม)
2.ประเภท   Advance : รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6ดั้ง (รับจำนวนจำกัด 32 ทีม)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnJ3-0qfQEeXJNJ8pAXmsA_HYSLG8eiayWM52csRlZXq2Pjw/viewform?usp=sf_link

3.ประเภท   High Kyu : รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 6คิว (รับจำนวนจำกัด 32 ทีม)

4.ประเภท   Low Kyu : รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 18คิว และห้ามผู้ที่มีฝีมือ4คิว หรือเก่งกว่าลงรุ่นนี้ (รับจำนวนจำกัด 32 ทีม)
5.ประเภท Friendship 9×9 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี ระดับฝีมือ 10 คิวขึ้นไป (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32  ทีม  )
6.ประเภท Friendship 13×13 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี ระดับฝีมือ 10 คิวขึ้นไป (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32  ทีม  )
ตรวจสอบรายชื่อ
1.ประเภท Master : รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10ดั้ง (รับจำนวนจำกัด 16 ทีม)
2. ประเภท   Advance : รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6ดั้ง (รับจำนวนจำกัด 32 ทีม)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ICU3lGZGGYeM19JjfKiXDkZr1CFTX37GNIYqCY6KD_8/edit?usp=sharing

3.ประเภท   High Kyu : รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 6คิว (รับจำนวนจำกัด 32 ทีม)

4.ประเภท   Low Kyu : รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 18คิว และห้ามผู้ที่มีฝีมือ4คิว หรือเก่งกว่าลงรุ่นนี้ (รับจำนวนจำกัด 32 ทีม)
5.ประเภท Friendship 9×9 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี ระดับฝีมือ 10 คิวขึ้นไป (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32  ทีม  )
6.ประเภท Friendship 13×13 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี ระดับฝีมือ 10 คิวขึ้นไป (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32  ทีม  )