ผลการแข่งขันคัดตัว The 16th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship (Online)

พงศกานต์  ศรอารา คว้าสิทธิตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 16th KPMC

The 16th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship (Online) รอบคัดตัวแทนประเทศไทย เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564

พงศกานต์  ศรอารา ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 16th KPMC

รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมคัดตัว 11 คน โดยการแข่งขันคัดตัวแบบออนไลน์ หลังจากแข่งขัน 2 วัน พงศกานต์ 5 ดั้ง ชนะ วิชญ์ฤทธิ์ 6 ดั้ง ได้ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย

สรุปผลอันดับ 1-8
1. พงศกานต์ ศรอารา
2. วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
3. อคิรา นุ้ยบุตร
4. ณัฐวัชร์ พ่อค้า
5. สุวิจักขณ์ บางม่วง
6. ษาวารี พันธเสน
7. พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
8. ชยพล พันธเสน

asian women usa dating personals free date asian dating