โจทย์ 99 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 99 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

กระโดดสกัดจุด

ดำ 1     สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2   อาตาริ

ดำ 3      จับกินขาวสามเม็ด

 

ขู่ทำไม

ดำ 1     เดินต่อมาตรงๆ ขู่ทำลายห้องขาว

ขาว 2   ปิดสร้างห้องรอด