โจทย์ 98 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 98 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

บ่อนทำลายจากภายใน

ดำ 1 เดินตัดขาวหนึ่งเม็ดออกจากกลุ่ม

ขาว 2 เดินตัดดำ 1 เตรียมเชื่อมหมาก

ดำ 3 เดินต่อลงเพิ่มลมหายใจ

ขาว 4 เดินต่อลงเตรียมปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 5 เดินอาตาริดำสี่เม็ด ตัดขาวสองเม็ดออกจากลุ่ม

ขาว 6 เดินจับกินดำหนึ่งเม็ดไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 7 เดินอาตาริขาวห้าเม็ดซ้ำ

ขาว 8 เดินแทนที่ดำ เชื่อมหมาก

ดำ 9 เดินปิดลมหายใจขาว

ขาว 10 เดินอาตาริดำสามเม็ด

ดำ 11 เดินอาตาริขาวทั้งกลุ่ม

ขาว 12 เดินจับกินดำสามเม็ด

ดำ 13 เดินแทนที่ดำ 3 สกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

อีกรูปแบบหนึ่ง

ดำ 1 เดินตัดขาวหนึ่งเม็ดออกจากกลุ่ม

ขาว 2 เดินปิดลมหายใจไม่ให้ดำเดินต่อลง

ดำ 3 เดินเชื่อมหมากอาตาริตัดขาวสามเม็ดออกจากกลุ่ม

ขาว 4 เดินอาตาริดำสามเม็ด

ดำ 5 เดินจับกินขาวสามเม็ดเพื่อไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 6 เดินเบียดเพิ่มพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 7 เดินตัดทำลายลักษณะของขาว

ขาว 8 เดินต่อออกไปเพื่อขยายพื้นที่เพิ่ม

ดำ 9 เดินเบียดลดพื้นที่สร้างห้อง

ขาว 10 เดินรักษาแผลเตรียมสร้างห้อง

ดำ 11 เดินเบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 12 เดินปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 13 เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว