โจทย์ 97 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 97 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

บุกซ้ายทะลวงขวา 

ดำ 1 เดินหนีขาวทำลายพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2 เดินหนีดำ 1 กลับปิดพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 3 เดินต่อขึ้นป้องกันไม่ให้ถูกอาตาริ

ขาว 4 เดินปิดไม่ให้ดำต่อขึ้นไปได้อีก

ดำ 5 เดินเบียดเข้าไปลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 6 เดินอาตาริดำสองเม็ด

ดำ 7 เดินเชื่อมหมากอาตาริขาวกลับ

ขาว 8 เดินเชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 9 เดินสกัดจุดสร้าห้องของขาว

ขาว 10 เดินปิดไม่ให้ดำเชื่อมหมากหนี

ดำ 11 เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ดทำลายห้องขาว

 

เดินแบบไม่มีแผน

ดำ 1 เดินขู่ตัดขาวหนึ่งเม็ดออกจากกลุ่ม

ขาว 2 เดินเชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ดำ 3 เดินเชื่อมหมากด้วยปล้องไม้ไผ่

ขาว 4 เดินปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ดำ 5 เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 6 เดินปิดพื้นที่สร้างห้อง