โจทย์ 96 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 96 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เป็นโคะ                         

ดำ 1         เดินที่จุด 1-2 เตรียมสร้างห้องที่มุม

ขาว 2      เบียดเข้ามาลดพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 3         ปิดเตรียมสร้างห้อง

ขาว 4      สกัดจุดสร้างห้อง

ดำ 5         อาตาริขาวเม็ดเดียว

ขาว 6      อาตาริดำกลับ

ดำ 7         จับกินขาว

ขาว 8      บุกเข้ามาลดพื้นที่ดำต่อ

ดำ 9         อาตาริขาวในปากเสือเพื่อสู้โคะ

ขาว 10    จับกินดำ 9

 

โดนแย่งเดินจุดชีวิต

ดำ 1         เดินที่จุด 2-2

ขาว 2      กระโดดเข้ามาที่จุด 1-2 ทำลายจุดสร้างห้องของดำ