โจทย์ 96 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 96 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

 

ขาวมีแผลเยอะ

ดำ 1         หนีบเตรียมอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกอาตาริ

ดำ 3         จับกินขาวสองเม็ดอาตาริขาวอีกสี่เม็ดต่อ

 

 

เป็นโคะ

ดำ 1         จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 2      เดินแทนที่หมากขาวที่มีเครื่องหมายอาตาริดำ 1 ทำให้ขาวเป็นห้องปลอม

ดำ 3         อาตาริขาวสองเม็ดต่อ

ขาว 4      จับกินดำ 1 สู้โคะ