โจทย์ 96 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 96 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ตายด้วยดับเบิ้ลโคะ

ดำ 1 เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2 เดินสร้างลักษณะเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3 เดินทำลายห้องขาวบริเวณมุม

ขาว 4 เดินจับกินดำ 1 เล่นโคะ

ดำ 5 เดินตัดขาวออกจากกัน

ขาว 6 เดินอาตาริดำ 5 ปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 7 เดินเบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาวทำลายห้องขาว

ขาว 8 เดินอาตาริดำ 7 ปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 9 เดินเชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 10 เดินจับกินขาว 5 เปิดโคะเพื่อไม่ให้ถูกทำลายห้อง

ดำ 11 เดินแทนที่ดำ 1 จับกินดำ 4 ทำลายห้องขาว

 

อีกรูปแบบหนึ่ง

ดำ 1 เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2 เดินจับกินดำ 1

ดำ 3 เดินทำลายลักษณะขาว

ขาว 4 เดินปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 5 เดินทแยงขู่หนีออกภายนอก

ขาว 6 เดินปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 7 เดินสร้างลักษณะตายให้ขาว