โจทย์ 95 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

 

 

 

 

 

 

 

โจทย์ 95 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ใช้ซากศพให้เป็นประโยชน์

ดำ 1         เดินที่เส้นหนึ่งขู่ช่วยดำเม็ดที่ถูกอาตาริ

ขาว 2      จับกินดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         อาตาริขาวในปากเสือ

ขาว 4      จับกินดำ 3

ดำ 5         อาตาริขาวสองเม็ด

 

รูปแบบอื่น

จากรูปที่แล้ว

ถ้าขาว 2 เดินเชื่อมหมากแทน

ดำ 3         เดินต่อลงเพื่อไม่ให้ถูกจับกิน