โจทย์ 95 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 95 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

ใช้หมากเด็ด(Tesuji)

ดำ 1         ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3         เดินต่อลงไม่ให้ถูกจับกิน

รูปนี้ดำรอดถึงแม้ขาวจะเชื่อมที่จุด A หรือ B ดำก็จะเดินจุดที่เหลือ

 

 

คิดหนีแต่ไม่สำเร็จ

ดำ 1         ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ดำ 3         ขู่ตัดขาวอีกที

ขาว 4      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ดำ 5         เชื่อมหมาก

ขาว 6      ปิดไม่ให้ดำหนีออกไปได้อีก