โจทย์ 94 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 94 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

โคะ 2 จังหวะ

ดำ 1         เดินที่จุด 1-2 เพื่อปิดลมหายใจขาว

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3         เดินที่จุด 2-1 ขู่หนีและเปิดโคะสู้

ขาว 4      จับกินดำ 1

รูปนี้ดำต้องชนะโคะสองครั้งซ้อนถึงจะฆ่าขาวได้

 

 

คิดตื้นไป

ดำ 1         กระโดดเข้าไปเตรียมสร้างโคะ

ขาว 2      ปิดเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3         สกัดจุดขาว

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำ 1 หนี