โจทย์ 93 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 93 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ยังไงก็ไม่รอด

ดำ 1         กระโดดหนึ่งเข้ามาลดพื้นที่ขาว

ขาว 2      ปิดเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3         อาตาริขาว 2

ขาว 4      จับกินดำ 3

ดำ 5         เดินเป็นปล้องไม้ไผ่เพื่อทำลายห้องขาว

ถึงแม้ขาวจะเดินที่จุด A หรือ B เพื่อสร้างห้อง

ดำก็จะเดินจุดที่เหลือเพื่อทำให้ขาวมีแค่ห้องเดียว

 

รูปแบบอื่น

จากรูปที่แล้ว

ถ้าขาว 2 เดินปิดหัวดำ 1 เตรียมสร้างห้อง

ดำ 3         กระโดดเข้าไปทำลายห้องขาว