โจทย์ 93 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 93 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

ขู่หนี

ดำ 1         เดินต่อออกมาขู่จะหนี

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3         อาตาริขาวกลับ

ขาว 4      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 5         เดินต่อเข้ามาทำลายห้องของขาว

รูปนี้ขาวไม่รอดถึงแม้จะเดินที่จุด A หรือที่ตำแหน่งดำ 1 เพื่อสร้างห้องดำก็จะเดินจุดที่เหลือเพื่อทำลายห้องของขาว

 

 

บุกผิดจังหวะ

ดำ 1         บุกเข้ามาลดพื้นที่ในการสร้างห้องของขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 3         เดินต่อหนีออกไปภายนอก

ขาว 4      เดินต่อออกไปเพื่อไม่ให้ดำหนี

ดำ 5         เดินต่อหนีออกไปต่อ

ขาว 6      อาตาริดำสามเม็ด

รูปนี้ขาวรอดถึงแม้ดำจะเดินที่จุด A หรือ B ขาวก็จะเดินจุดที่เหลืออยู่