โจทย์ 92 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 92 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เซกิ

ดำ 1         เดินทแยงเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      สกัดจุดไม่ให้ดำสร้างห้องได้

ดำ 3         ปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ขาว 4      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 5         ปิดไม่ให้ขาวบุกเข้ามา

ขาว 6      ปิดขู่ตัดดำ

ดำ 7         ปิดไม่ให้ขาวตัด

ดำมีทางรอดสองทางคือจุด A และ B ถ้าขาวเดินที่จุด A หรือ B ดำจะ     จุดที่เหลืออยู่

 

วิธีฆ่าแบบมาตรฐาน

ดำ 1         ปิดไม่ให้ขาวบุกเข้ามา

ขาว 2      เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 3         ปิดไม่ให้ขาวเข้ามาได้ต่อ

ขาว 4      สกัดจุดดำ

ดำ 5         ปิดขู่สร้างห้อง

ขาว 6      อาตาริดำ 5