โจทย์ 92 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 92 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

เสียสละเพื่อส่วนรวม

ดำ 1         ปิดไม่ให้ขาวหนีออกไปได้

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3         อาตาริขาวกลับ

ขาว 4      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 5         ปิดสร้างห้อง

 

 

เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

ดำ 1         เดินเป็นปล้องไม่ไผ่เตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      อาตาริดำสามเม็ด

ดำ 3         เชื่อมไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4      เชื่อมหมากหนีออกภายนอก

รูปนี้ดำตายเพราะไม่สามารถสร้างห้องที่สองได้ คือ ถ้าดำเดินที่จุด A หรือ B ขาวก็จะเดินจุดที่เหลือเพื่อทำให้ดำเป็นห้องปลอม