โจทย์ 92 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 92 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

กรอกยาพิษ

ดำ 1        กรอกยาพิษเตรียมทำลายห้องขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากอาตาริดำ 1

ดำ 3        เบียดเตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 4      จับกินดำ 1 พร้อมอาตาริดำ 3

ดำ 5        เชื่อมหมากช่วย ดำ 3 ไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 6      จับกินดำสองเม็ดเพิ่มลมหายใจ

ดำ 7        อาตาริขาวสองเม็ดทำลายห้องขาว

 

เอาอะไรคิดเนี่ย

ดำ 1        อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      เชื่อมหมากเดินเพื่อรอด