โจทย์ 91 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 91 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ขยายพื้นที่

ดำ 1         เบียดขยายพื้นที่ในการสร้างห้อง

ขาว 2      บุกเข้ามาตัดดำออกจากกลุ่ม

ดำ 3         ปิดไม่ให้ขาว 2 หนีกลับได้

ขาว 4      อาตาริดำ 1

ดำ 5         ต่อไม่ให้ถูกจับกินและขยายพื้นที่ไปในตัว

ขาว 6      ขู่จับกินดำต่อ

ดำ 7         เดินต่อไม่ให้ถูกจับกินและขยายพื้นที่

 

ดีที่สุดของขาว

จากรูปที่แล้วขาวเดินดีที่สุดได้แค่สกัดไม่ให้ดำได้พื้นที่มากขึ้นดังรูป

ดำ 1         เบียดขยายพื้นที่ในการสร้างห้อง

ขาว 2      ขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 3         ปิดไม่ให้ถูกตัด

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำขยายพื้นที่ออกไป

ดำ 5         สร้างห้องเพื่อรอด