โจทย์ 91 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 91 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

เซกิ

ดำ 1         เดินที่จุด 1-2 ปิดลมหายใจขาว

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3         อาตาริขาวสามเม็ด

ขาว 4      จับกินดำ 1

ดำ 5         ปิดไม่ให้จาวสร้างห้อง

 

ขาวมีทางเลือก

ดำ 1         สร้างห้อง

ขาว 2      ต่อลงตรงๆ ไม่ให้ถูกจับกินง่ายๆ

ดำ 3         ปิดลมหายใจขาวไม่ให้สร้างห้อง

ขาวมีทางเลือกสองทาง คือที่จุด A เพื่อเป็นเซกิ กับที่จุด B เพื่อสู้โคะที่ดำต้องเริ่มหาโคะก่อน