โจทย์ 90 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 90 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

ทำให้เป็นก้อน

ดำ 1         หนีบขาวเตรียมอาตาริขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 5         เดินแทนที่ดำ 3 อาตาริขาวอีกที

ขาว 6      เดินแทนที่ดำ 1 จับกินดำ 5

ดำ 7         อาตาริขาวทั้งกลุ่ม

 

รูปแบบอื่น

จากรูปที่แล้ว

ขาว 2      เปลี่ยนเป็นเดินเชื่อมแทน

ดำ 3         อาตาริขาวทั้งกลุ่ม

ขาว 4      จับกินดำ 1 และอาตาริดำ 3

ดำ 5         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน