โจทย์ 9 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 9 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 9 (เสียสละเพื่อส่วนรวม)

ดำ 1        อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 3        จับกินขาวสองเม็ดสร้างสองห้อง

พากันไปตาย

ดำ 1        ต่อลงอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด