โจทย์ 9 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 9 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 9 (อยู่ได้เพราะไม่โลภ)

ดำ 1        รักษาแผลตัดและเตรียมสร้างห้องไปในตัว

ขาว 2     ต่อออกเพิ่มลมหายใจและทำลายพื้นที่ดำ

ดำ 3        อาตาริขาว 2 ซ้ำ

ขาว 4      จับกินดำหนึ่งเม็ดช่วยขาวสองเม็ด

ดำ 5        สร้างสองห้องรอด

 

โลภมาก

ดำ 1        จับกินดำหนึ่งเม็ด

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3        สร้างลักษณะเตรียมสร้างห้อง

ขาว 4      เบียดทำลายห้องของดำ

ดำ 5        เชื่อมหมากเตรียมอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 6      ต่อสกัดจุดสร้างห้องของดำ